Kerklike lisensiaat: Nuwe-Testamentiese wetenskap.

NTW5094 A: eerste jaar tweede semester

Hierdie module is verpligtend vir studente in die Kerklike Lisensiaat. Die vak word in die eerste jaar van die Kerklike Lisensiaat geneem tydens die tweede semester asook die tweede jaar tydens die eerste semester. Die totale krediete vir hierdie vak is 20 (10x2 semesters). 

Die aantal leeswerk word verdeel in 800 bladsye per semester (x2 semesters) om in totaal die ooreengekome 1600 bladsye te dek. 

Hierdie module is gelykstaande aan 10 krediete op NKR vlak 9. 

NTW5094 B: tweede jaar eerste semester

Hierdie module is verpligtend vir studente in die Kerklike Lisensiaat. Die vak word in die eerste jaar van die Kerklike Lisensiaat geneem tydens die tweede semester asook die tweede jaar tydens die eerste semester. Die totale krediete vir hierdie vak is 20 (10x2 semesters). 

Die aantal leeswerk word verdeel in 800 bladsye per semester (x2 semesters) om in totaal die ooreengekome 1600 bladsye te dek. 

Hierdie afdeling dek deel twee van NTW5094.